Algemeen bestuur Eikenderveld

 

* wie hebben er zitting in (draagvlak Bewonersraad!):

        - verenigingen

        - Huurders Belangen Vereniging (HBV)

        - Vereniging van Eigenaren (VVE)

        - ondernemers: persoonlijk of als afgevaardigde namens een x-           ondernemers
        - persoonlijke titel

* deze mensen worden geworven (door de overige leden of door      
  dagelijks bestuur) maar ook behouden voor het algemeen bestuur
               

* taak / functie algemeen bestuur:

        beleidsmatige en uitvoerende zaken:

        - klankbord

        - initiërend

        - (bij) sturend

        - instemming, t.a.v.

        - ad hoc kwesties;

- beleidszaken
   (begroting en jaarrekening Bewonersraad.),
       

* vergaderstructuur:

        - frequentie, minimaal 4 maal per jaar;

        - wisselwerking bevorderen:

   meerdere sprekers van het DB/AB aan het woord laten,
   bijv. projectverantwoordelijk bestuurslid voor dat onderwerp,

       

Deelnemers Algemeen Bestuur