Werkgroepen

 

Senioren

De senioren werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van instanties welke in Eikenderveld actief zijn voor de senioren. Hierdoor heeft men overzicht van de aangeboden diensten en kijkt waar mogelijk nog verbeteringen kunnen worden aangebracht maar ook naar uitbreiding van gewenste diensten.

Tevens start en coördineert de werkgroep alle activiteiten in de wijk.

 

De samenstelling:

Bewonersraad, Alcander, de Zonnebloem, GGD, Meander, Weller.

 

Grijs en Groen

De werkgroep grijs en groen houdt zich voornamelijk  bezig met  alle zaken ,die betrekking hebben op het gebied van de wegen en trottoirs en van de groenvoorzieningen in de wijk. Veiligheid en aanzien van de wijk spelen hierbij een belangrijke rol. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan allerlei voorzieningen om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen o.a op het gebied van toegankelijkheid,verlichting,milieu en dergelijke. Korte onderlinge lijnen bevorderen een goed resultaat.

      De samenstelling :
      De Bewonersraad,Gemeente,Bureau Handhaving, Woningcorporatie           Weller.
      

Jeugd- en jongeren

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van instanties en een aantal vrijwilligers uit de wijk. Iedereen die in de wijk activiteiten aanbiedt voor de 4 t/m 18 jaar neemt deel aan dit overleg Het doel is om op zoveel mogelijke momenten samen te werken waardoor het aanbod naar de wijk gevarieerder wordt. Een aantal activiteiten worden gezamenlijk aangeboden in de wijk zoals Kerstfeest en activiteiten tijdens het wijkfeest. En bij eigen activiteiten kan men ondersteuning van een ander krijgen. Voorbeeld: GGD zorgt voor een gezonde snack.

WVE

 

De samenstelling

GGD, Alcander, JCL en vrijwilligers

Aanspreekpunt: Ingrid Neven: 06-46042060